สำนักงานตำแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง วุฒิ ม.6/ปวช. 150 อัตรา

สำนักงานตำแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง วุฒิ ม.6/ปวช. 150 อัตรา เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

คุณสมบัติของการรับสมัคร

– มัธยมศึกษาตอนปลาย [ม.6]
– ประกาศนียบัตรวิชาชี [ปวช.]
– หรือเทียบเท่า เช่น กศน.