สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 4 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร