ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 22 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร

1.ช่างกลโรงงาน จำนวน 12 อัตรา
2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
3.ช่างโลหะ จำนวน 6 อัตรา
4.ช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ