สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 48 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 48 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 18 อัตรา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

2.พยาบาลวิชาชีพ 30 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2411 ระหว่างวันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร