สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี 193 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี 193 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 193 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://m-culture.go.th หวัข้อ “การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก” ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม