สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 1,869 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 1,869 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
– ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
– ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
– ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

กลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 71 กลุ่มวิชา อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1,869 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://vec.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา