กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 240 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 240 อัตรา รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 150 อัตรา
2.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการปฏิบัติการ 50 อัตรา
3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 20 อัตรา