กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)

6.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

7.พนักงานบริการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการแพทย์