สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 2 อัตรา
– ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
2.นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา
3.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา
4.เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
– ปวส.สาขาทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์