กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 237 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 237 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 237 คน แบ่งตามระดับขนาดของจังหวัด 3 ขนาด ดังนี้

1.จังหวัดที่มีไม่เกิน 8 อำเภอ จำนวน 30 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 2 คน รวม 60 คน
2.จังหวัดที่มี 9 – 15 อำเภอ จำนวน 29 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 3 คน รวม 87 คน
3.จังหวัดที่มี 16 อำเภอขึ้นไป จำนวน 17 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 5 คน รวม 85 คน

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน ทุกจังหวัด

cr : https://www.bangkoklifenews.com/17208652/2020050101