กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 48 อัตรา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 48 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.นักจัดการงานทั่วไป 21 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 13 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี

4.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี