กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมวิชาการเกษตร