กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
2.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 6 อัตรา
5.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 6 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมควบคุมโรค