กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา
2.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานขนส่ง 3 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา
5 ช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการขนส่งทางบก