กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่) 8 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง) 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง) 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doae6.thaijobjob.com/ และ https://doae3.thaijobjob.com/ รับสมัคร 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563