กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 17 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 1 อัตรา
– นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ1 อัตรา
– วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 8 อัตรา
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมโยธาธิการและผังเมือง