สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 40 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม