วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 100 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 อัตรา
– ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 อัตรา
– ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ชาย-หญิง อายุ 18 – 25 ปี
– มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtanc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 17 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก