กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 25 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 25 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสุขภาพจิต