วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6 60 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6 60 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ผู้ช่วยพยาบาล ชาย-หญิง 60 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย-หญิง อายุ 16 – 45 ปี
– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– ผู้สมัครเพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nursepolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ