กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 32 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 32 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
2. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 อัตรา
4. นิติกร จำนวน 3 อัตรา
5. นายช่างเทคนิค จำนวน 11 อัตรา
6. ช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 15 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล