สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม