สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการทหารและพนักงานราชการ 34 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการทหารและพนักงานราชการ 34 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายทหารสัญญาบัตร 14 อัตรา
– นายทหารชั้นประทวน 13 อัตรา
– พนักงานราชการ 7 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563