กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

2.นักวิชาการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

3.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแบบแผน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

5.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6.นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

7.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://gdf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล