กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1.1 กลุ่มงานบริการ
– พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา
– พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศหญิง 2 อัตรา
– พนักงานบริการ กองบังคับการ กรรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา
1.2 กลุ่มงานเทคนิค
– ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 3 อัตรา
– ช่างปูน กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย 1 อัตรา
– ช่างไม้ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย 1 อัตรา
– ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา

2.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค

– ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 10 อัตรา
– ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 6 อัตรา
– ช่างกลโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 5 อัตรา
– ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา
– ช่างซ้อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 6 อัตรา
– ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา
– ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพาวุธทหารเรือ