ข่าวดี! เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งสายยงานบริหาร หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่าง ตำแหน่งว่าง 12,779 อัตรา ผ่าน 5,344 คน

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งสายยงานบริหาร หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่าง ตำแหน่งว่าง 12,779 อัตรา ผ่าน 5,344 คน

วันนี้(27 กุมภาพันธ์ 2563) ที่เฟซบุ๊กป.ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับรายงานการประชุมร่วม 3 ก และ ก.ท.กลาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมร่วม 3 ก และ ก.ท.กลาง ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พอสรุป ได้ดังนี้

1.รายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหารและอำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง สอบผ่าน 5,344 คน ประมาณ 22 เปอร์เซนต์
ก กลาง จะดำเนินการดังนี้
-เรียกบรรจุรอบแรกเต็มตามจำนวนตำแหน่งว่าง ทุกตำแหน่ง (อบต/เทศบาล/อบจ.)
-หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่างที่ อปท.ต้องการ ก กลาง จะทำการเปิดสอบใหม่ หลังจากเรียกบรรจุเรียบร้อยแล้ว

-ระหว่างขึ้นบัญชี สามารถรับโอนข้าราชการท้องถิ่นประเภทอื่นได้ (60 วันหลังหรือก่อนตำแหน่งว่างกรณีเกษียณ) สามารถรับโอนได้ เช่นปลัดเทศบาลระดับสูง สามารถโอนไปเป็นปลัด อบจ.ได้ เป็นต้น
-หาก ก กลาง เรียกบรรจุคนสอบผ่านแล้ว ก กลาง อาจจะพิจารณาปลดล็อค ให้ย้ายไปตำแหน่งบริหาร/อำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง ซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไขประเภท ตำแหน่ง และระดับเดียวกัน เพื่อให้ย้ายกันได้ก่อนประกาศสอบคัดเลือกอีกรอบ

2. การออกหลักเกณฑ์บัญชีเทียบโอนข้าราชอื่นเป็นข้าราชการท้องถิ่น
-ที่ประชุมให้ ฝ่ายเลขานุการ สถ. กลับไปทบทวนใหม่ และรายงานไปยัง กถ.
-ข้อเสนอพวกเรา
1)ไม่ควรรับโอนตำแหน่งปลัดเทศบาล ทุกระดับ เพราะไม่ต้องให้คนจากหน่วยงานอื่นมานั่งกินหัว
2)กรณี กำหนดลักษณะงาน ควรครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านบริหารบุคคล ด้านทรัพยากรและงบประมาณ ไม่ควรกำหนดงานที่คล้ายคลึงหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
สรุป ที่ประชุมให้ ไปทบทวนและนำข้อเสนอและข้อสังเกตุ ในที่ประชุม ก กลาง ไปพิจารณา แล้วเสนอใหม่อีกครั้ง

3.เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการสรรหาสายบริหาร อำนวยการ เปลี่ยนอนุกรรมการจากชุดเดิม เป็น ดังนี้
-ประธานอนุกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก กลาง ที่ 3 ก กลางเลือกมา 1 คน เป็นประธานกรรมการ
-รองประธาน คือ อสถ.
-กรรมการจากผู้ทรงฯ ก ละ 2 คน
-กรรมการจากผู้แทนนายก ก ละ 1 คน
-กรรมการจากผู้แทนปลัด ก ละ 1 คน
-ผู้แทน กพ.
-ผู้แทน กคศ.
-เลขานุการ ก เป็น กรรมการและเลขานุการ
-ผู้ช่วยเลขาให้ อสถ.แต่งตั้ง
สรุป แค่นี้ ยังมีอีก 4 วาระจะรายงานให้ทราบในภายหลัง นะครับ

ป.ศักดิพงศ์
27 ก.พ.2563

รายละเอียดจาก : ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล