​​กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 59 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย

​​กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 59 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งนายทหารตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(1) 1 อัตรา (หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(2) 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งนายทหารคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมสำรวจ 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

นายทหารประทวน 50 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ 10 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งพลขับ 20 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) 3 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (ชาย)
6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 2 อัตรา (ชาย)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​กองบัญชาการกองทัพไทย