​​วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 59 อัตรา

​​วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

​​วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 59 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 59 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในแผนกการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
– เพศหญิง อายุ 17 – 20 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2542 – 2545)
– มีผลหรือกำลังรอผลการทดสอบทางศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่มากกว่า 65 กิโลกรัม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtncn.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ