​​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 70 อัตรา

​​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

​​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– บุคคลทั่วไป รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง 56 อัตรา (ทุนส่วนตัว)
– โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง 14 อัตรา (ทุนส่วนตัว)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในแผนกการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกการเรียนที่เลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
– มีผลหรือกำลังรอผลการทดสอบทางศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nursepolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ