​​กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ปวช. 50 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก

​​กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ปวช. 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่ม 1 จำนวน 19 อัตรา
1.1 ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพวุธ 12 อัตรา
1.2 ชกท.ส่งกำลังกระสุน 7 อัตรา
กลุ่ม 2 ชกท.ช่างอาวุธ 8 อัตรา
กลุ่ม 3 ชกท.ช่างยานยนต์ 23 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ชกท.ช่างอาวุธ สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.ชกท.ช่างยานยนต์ สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหาบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​กรมสรรพาวุธทหารบก