​​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา

​​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

​​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 8 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณีและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.dmf.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ