องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่านภาค ก. 106 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่านภาค ก. 106 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 6 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 5 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 14 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 6 อัตรา

2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15 อัตรา
– ตำแหน่งช่างปูน 1 อัตรา

3.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่งคนงาน 24 อัตรา
– ตำแหน่งคนครัว 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานช่วยกายภาพบำบัด 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
– ตำแหน่งคนสวน 8 อัตรา
– ตำแหน่งแม่บ้าน 5 อัตรา
– ตำแหน่งภารโรง 3 อัตรา
– ตำแหน่งยาม 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา