​​กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 32 อัตรา

​​กรมการแพทย์

​​กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 32 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกร 2 ตำแหน่ง
2. พยาบาลวิชาชีพ 20 ตำแหน่ง
3. นักรังสีการแพทย์ 4 ตำแหน่ง
4. นักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่ง
5. นักกิจกรรมบำบัด 1 ตำแหน่ง
6. นักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง
7. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 ตำแหน่ง
8. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​กรมการแพทย์