กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 70 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
เพศชาย/หญิงมีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำนักผู้จัดการ 1 อัตรา
เพศชาย/หญิงมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ทำงานนอกเวลา)
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 14 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดีและบังคับคดี 60 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://studentloan.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา