​​สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล วุฒิ ป.ตรี 209 อัตรา

​​สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล วุฒิ ป.ตรี 209 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติการ  209 อัตรา
– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (การทดสอบร่างกายจะแตกต่างกัน)
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– เคยผ่านงานรักษาความปลอดภัย หรือปราบปรามหรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรือการข่าว หรืองานตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล หรืองานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​สำนักงานศาลยุติธรรม