ใช้วุฒิ กศน.ม.ปลาย แทน วุฒิ ม.6 ได้ไหม 18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

นายสิบตำรวจ รับวุฒิอะไร?

  • นายสิบตำรวจรับวุฒิ  ม.6
  • ทุกแผนการเรียน ปวช.
  • ทุกสาขาวิชา กศน. ที่เทียบเท่า ม.ปลาย
  • วุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย เช่น ปธ.6 ฯลฯ

นายสิบตำรวจ รับเกรดเท่าไหร่ขึ้นไป?    

ข่าวดี คือ นายสิบตำรวจไม่จำกัดเกรด เกรดเท่าไหร่ก็สมัครได้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทุกคน ไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร ช่างมัน แค่ตั้งใจสอบเข้าให้ได้เป็นพอ  บางหน่วยจำกัดเกรด ทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการสอบเข้า ผมรู้จักน้องๆ ตำรวจหลายคนที่สอบเข้ามาได้เกรดแค่หนึ่งกว่าๆ ก็มี แต่น้องต้องเตรียมตัวสอบดีๆ นะครับ ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

จบวุฒิที่สูงกว่า ม.ปลาย สมัครได้ไหม?     

วุฒิ ปวส. ,อนุปริญญา ,ป.ตรี ,ป.โท หรือ ป.เอก สมัครได้ แต่ แต่ แต่ ต้องใช้วุฒิระดับ ม.6/ปวช./กศน. สมัครเท่านั้น!!

วุฒิหาย หาวุฒิไม่เจอ ทำไงดี?

ให้ติดต่อโรงเรียนเดิมเพื่อออกวุฒิทดแทน เขาจะมีต้นขั้วอยู่ โดยเอกสารวุฒิตัวจริงใช้ภายหลังสอบติดแล้ว

กรณีเรียนจบจากต่างประเทศ (รวมถึงในประเทศด้วย) ต้องเป็นวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ให้การรับรอง ตรวจสอบคุณวุฒิว่าได้รับการรับรองหรือไม่ คลิกเลย ตรวจสอบวุฒิ สำนักงาน ก.พ.

เรียนอยู่เทอมสุดท้าย ม.6/ปวช./กศน. สมัครได้ไหม?

ไม่ได้ ต้องจบแล้วเท่านั้น!!!  จะสมัครได้ มีกรณีเดียว ต้องได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร เช่น ปิดรับสมัคร 13 ตุลาคม(สมมติ) ก็ต้องได้วุฒิภายในวันนั้น ใช้ใบรับรองแทนไม่ได้!! สำหรับน้องๆ ที่อายุครบ 18 ปีแล้ว แต่ยังเรียนอยู่เทอมสุดท้าย ม.6/ปวช./กศน. และวุฒิไม่อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ก็สมัครไม่ได้นะ ต้องมีคุณสมบัติเรื่องวุฒิด้วย อายุครบอย่างเดียวไม่ได้

สำหรับผู้มีวุฒิ ปธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค)

ไม่รับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

วุฒิที่ใช้สมัครนายสิบตำรวจ

ต้องเป็นวุฒิที่ กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

ยังเรียนอยู่ ยังไม่มีวุฒิไปลองข้อสอบได้หรือเปล่า?

ไม่ได้ครับ ในระเบียบเขียนไว้ชัดเจนว่า “…กรณีผู้สมัคร เจตนามาทดลองข้อสอบหรือเจตนาอื่นใด โดยไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ มีความผิดฐาน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ส่อไปในทางขบวนการทุจริต…”​​     การสมัครสอบ ถือว่าน้องเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544  ดังนั้น หากน้องกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศ และมีความผิดฐาน “แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญาครับ   ทำตามกฎกติกาดีที่สุดครับ ก่อนจะเสียสิทธิในการสมัครงานราชการ

18 วุฒิที่ใช้สอบนายสิบตำรวจได้ มีอะไรบ้าง?  

วุฒิที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ เป็นวุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย รายละเอียดตามภาพครับ

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

cr : Nine100.com