กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 รับสมัคร 16-29 มกราคม 2563

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 รับสมัคร 16-29 มกราคม 2563 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มกราคม 2563