สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการหน้าที่วิทยาการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา

​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการหน้าที่วิทยาการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

– ประกาศรับสมัคร วันที่ 9 ม.ค. 63
www.policeadmission.org
– รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 5 ก.พ. 63
www.policeadmission.org
– พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
– สอบข้อเขียน 15 มี.ค.63