​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา

​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น