กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการแพทย์