สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
6.เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)  จำนวน 5 อัตรา
9.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)  จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข