กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 49 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 49 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
2) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 9 อัตรา
4) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 6 อัตรา
5) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
6) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
7) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
9) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
10) พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา
11) ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา
12) ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
13) ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
14) ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
15) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
16) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
17) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
18) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
19) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา
20) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
21) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
22) ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 20  ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ :กรมป่าไม้