กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 36 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 36 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  จำนวน 6 อัตรา
2.และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/job ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพสามิต