​กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี /ป.โท 94 อัตรา

​กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี /ป.โท 94 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ระดับปริญญาตรี จำนวน 87 อัตรา
2.ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 7 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

– บุคคลชาย/หญิง
– ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือ ทหารที่ปลดจากกองประจาการโดยรับราชการจนครบกาหนด)
– นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

-เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 – 2541)
– เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528 – 2541)
– สูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79  เซนติเมตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/D/2019/ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก