กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 52 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 52 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านการปฏิบัติการพิเศษ) 17 ตำแหน่ง
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 5 ตำแหน่ง
3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) 5 ตำแหน่ง
4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 5 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 20 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ