กรมเจ้าท่า รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
กะลาสี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
นายท้ายเรือกลชายทะเล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา
นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมเจ้าท่า