กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานบริหาร 12,778 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2563 , รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร , รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร , รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร , รับสมัคสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศ รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเรื่อง รับสมัคสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://www.dlalocalapp2563.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562