กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 รับสมัคร 16-29 มกราคม 2563

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 รับสมัคร 16-29 มกราคม 2563 รายละเอียดมีดังนี้

จากหนังสือบันทึกข้อความ ที่ กท0404/13023 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่เผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค เกี่ยวกับการเตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2562 นั้น โอยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.) 26 ตำแหน่ง และระดับปฏิบัติการ (ป.ตรี) :: 24 ตำแหน่ง จึงอยากให้ผู้ที่สนใจในการสอบ ได้เตรียมตัวให้พร้อม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มกราคม 2563