สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนอัตราที่รับสมัคร 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่ออย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารกองสารนิเทศ (อาคาร 13) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท? 02 205 1004-5 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ