สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับเข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 56 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับเข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 56 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

2.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 34 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

3.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

4.ตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6.ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7.ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน